Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”

 • Numer postępowania BDG-V.2611.27.2022.KK
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-29 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-29 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-06-07
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-07 12:17 -
  icon ogłoszenie opublikowane.pdf 2022-06-07 12:17 0.16 MB
  icon SWZ 27KK.pdf 2022-06-07 12:17 0.4 MB
  icon załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf 2022-06-07 12:17 0.36 MB
  icon załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf 2022-06-07 12:17 0.25 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ws. podziału obowiązków.doc 2022-06-07 12:17 0.04 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 2022-06-07 12:17 0.05 MB
  icon załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2022-06-07 12:17 0.05 MB
  icon Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 2022-06-07 12:17 0.04 MB
  icon załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2022-06-07 12:17 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 8 do SWZ - wykaz usług.doc 2022-06-07 12:17 0.04 MB
  icon Załącznik Nr 9 do SWZ - wykaz osób.docx 2022-06-07 12:17 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 10 do SWZ - grupa kapitałowa.doc 2022-06-07 12:17 0.06 MB
  icon Załącznik Nr 11 do SWZ - Formularz ofertowy.doc 2022-06-07 12:17 0.08 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.06.2022.pdf 2022-06-15 14:59 0.04 MB
  icon wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1.pdf 2022-06-15 14:59 0.11 MB
  icon ogłoszenie o zmianie z dnia 21.06.2022.pdf 2022-06-21 15:01 0.04 MB
  icon wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2-2.pdf 2022-06-21 15:01 0.13 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa