Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 305  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.24.2024.MJ Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-08 2024-04-16 09:00 --
BDG-V.2611.21.2024.AR Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-02 2024-04-16 10:00 --
BDG-V.2611.6.2024.KR Opracowanie Poradnika w zakresie stosowania horyzontalnych zasad równościowych oraz przestrzegania warunków podstawowych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-20 2024-04-17 10:00 --
BDG-V.2611.8.2024.RB Realizacja badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-29 2024-03-25 10:00 --
BDG.V-2611.4.2024.RB Organizacja cyklu wystaw plenerowych „Znamy się od dawna i mamy na to papiery. Polska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-21 2024-03-14 10:00 --
BDG-V.2611.7.2024.MP Wykonanie wraz z oznaczeniami artykułów informacyjno-promocyjnych oraz wysyłka pakietów w związku z XI Edycją Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-20 2024-03-25 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.2.2024.MJ Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania w budynku i na terenie zewnętrznym oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni znajdującej się na terenie będącym w trwałym zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-16 2024-02-27 09:00 --
BDG-V.2611.2.2024.MD Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich IX” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-16 2024-03-04 10:00 --
BDG-V.2611.53.2023.KR Zakup rozwiązania do ochrony sieci (Sandbox, SSL, WEB Proxy/ Analiza ruchu sieciowego) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-02-15 2024-04-10 10:00 --
BDG-V.2611.1.2024.MW Wykonanie badania pt.: „Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-14 2024-03-01 10:00 --
BDG-V.2611.58.2023.KK Wykonanie badania „Ocena realizacji projektów Centrum Wsparcia Doradczego (CWD pilotaż, CWD Plus i CWD 2023) w celu wypracowania modelu systemowego wsparcia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (JST) w ramach polityki regionalnej”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-13 2024-03-05 10:00 --
BDG-V.2611.61.2023.MD Opracowanie projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji), zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz innych działań Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-12 2024-02-28 10:00 --
BDG-V.2611.59.2023.NS Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE 2, dla maksymalnie 100 osób. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-09 2024-02-23 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.1.2024.AR Sukcesywne dostawy, wniesienie i montaż mebli do przechowywania i mebli tapicerowanych (II części zamówienia) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-08 2024-03-11 09:00 --
BDG-V.2611.56.2023.MP Obsługa logistyczna i organizacyjna projektu Partnerska Inicjatywa Miast w latach 2024-2026 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-31 2024-03-06 10:00 --
BDG-V.2611.60.2023.MP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pn. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów FEPW 2021-2027”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-26 2024-02-09 10:00 --
BDG-V.2611.51.2023.MD Ocena wpływu funduszy europejskich na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-23 2024-02-22 10:00 --
BDG-V.2611.57.2023.KR Realizacja strategii komunikacji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, w kontekście Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-22 2024-02-19 10:00 --
BDG-V.2611.50.2023.KR Opracowanie Poradnika oraz materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji dotyczących kwestii środowiskowych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-10 2024-02-02 10:00 --
BDG-V.2611.55.2023.NS Wykonanie badania pod tytułem „Badania trackingowe 2024/25 monitorujące wskaźniki znajomości Funduszy Europejskich oraz oceniające wydarzenia DOFE” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-29 2024-01-18 10:00 --
BDG-V.2611.54.2023.KK Zapewnienie udziału MFiPR w wydarzeniach targowo-wystawienniczych w latach 2024-2026 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-22 2024-01-29 10:00 --
BDG-V.2611.49.2023.MW Aktualizacja Tomów I-IV Wytycznych PPP wraz z załącznikami dostosowująca Wytyczne PPP do stanu prawnego (prawo krajowe i UE) aktualnego na dzień udzielenia zamówienia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-22 2024-01-19 10:00 --
BDG-V.2611.44.2023.KK Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-15 2024-01-26 10:00 --
BDG-V.2611.47.2023.NS Świadczenie usług w zakresie opracowania Poradnika oraz materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji na temat realizacji i przestrzegania równościowych zasad horyzontalnych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-12 2024-01-19 10:00 --
BDG-V.2611.48.2023.KK Produkcja materiałów audiowizualnych (filmów informacyjno-promocyjnych) dotyczących Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-08 2024-01-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa