Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 124  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.30.2022.KK Wykonanie badania pt. Ewaluacja wpływu PO IR 2014-2020 na środowisko naturalne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-28 10:00 --
BDG-V.2611.27.2022.KK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-07 2022-06-29 10:00 --
BDG-V.2611.22.2022.ŁK Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2022. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-27 2022-06-14 10:00 --
BDG-V.2611.26.2022.PC Ewaluacja funkcjonowania związku metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia” w kontekście realizacji polityki spójności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-17 2022-06-03 10:00 --
BDG-V.2611.19.2022.ŁK Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-13 2022-06-02 10:00 --
BDG-V.2611.17.2022.KK Usługi przygotowania i organizacji Wydarzeń organizowanych w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-10 2022-05-27 10:00 --
BDG-V.2611.21.2022.PC Realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych ramach PO WER Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-10 2022-06-10 10:00 --
BDG-V.2611.12.2022.KR Wykonanie badania pt.: „Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach polityki spójności w zakresie transportu publicznego na mobilność miejską w perspektywie 2014-2020” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-10 2022-06-01 10:00 --
BDG-V.2611.20.2022.KR Zapewnienie organizacji Konferencji na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-12 10:00 --
BDG-V.2611.18.2022.MD Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, branży sanitarnej i elektrycznej dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w budynku Ministerstwa przy ulicy Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-22 2022-05-05 10:00 --
BDG-V.2611.10.2022.KK Realizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-20 2022-05-11 10:00 --
BDG-V.2611.11.2022.MD Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-19 2022-06-02 10:00 --
BDG-V.2611.16.2022.KK Realizacja badania pt. Kapitalizacja efektów projektów zrealizowanych w programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-08 2022-05-09 10:00 --
BDG-V.2611.13.2022.MD Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji w latach 2014-2021” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-07 2022-05-04 10:00 --
BDG-V.2611.14.2022.MD Świadczenie na rzecz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) usługi polegającej na obsłudze logistycznej i organizacyjnej projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) pn. Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – edycja na lata 2021-2023 w zakresie funkcjonowania 3 nowych sieci tematycznych (miasto zielone, miasto inicjatyw PPP oraz miasto cyfrowe) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-28 2022-04-08 10:00 --
BDG-V.2610.3.2022.KK Uszczelnienie pionów kanalizacji deszczowej w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ulicy Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-21 2022-04-12 10:00 --
BDG-V.2611.5.2022.KK Działania informacyjno-promocyjne dotyczące efektów realizacji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-16 2022-04-11 10:00 --
BDG-V.2611.8.2022.KR Wykonanie badania pt.: „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-16 2022-03-31 10:00 --
BDG-V.2611.7.2022.KR „Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej: „Lekcja o Funduszach Europejskich VII” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-14 2022-03-28 10:00 --
BDG-V.2611.4.2022.MD Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie narzędzia elektronicznego do koordynacji działań komunikacyjnych dot. Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-09 2022-04-07 10:00 --
BDG-V.2611.9.2022.KK Usługi utrzymania i rozwoju systemu Quorum Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-07 2022-04-04 10:00 --
BDG-V.2610.1.2022.MD Kampania public relations 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego (11th World Urban Forum, WUF11) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-21 2022-03-22 10:00 --
BDG-V.2610.2.2022.KR Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez dostęp do elektronicznej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-11 2022-03-03 10:00 --
BDG-V.2611.6.2022.KK Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń w wariancie hybrydowym w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie sprawnej realizacji polityki spójności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-11 2022-02-24 10:00 --
BDG-V.2611.3.2022.KR Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia najmu) samochodów osobowych segmentu E (z silnikiem hybrydowym) dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-08 2022-03-14 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa