Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.24.2022.ŁK Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – w podziale na 2 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-14 2022-07-05 10:00 --
BDG-V.2611.23.2022.PC Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń organizowanych poza siedzibą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-21 2022-07-05 10:00 --
BDG-V.2611.29.2022.ŁK Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2022/2023 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-22 2022-07-05 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa