Lista postępowań PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.12.2023.PC Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE 2 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-10 2023-06-01 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.7.2023.AR Wykonanie prac związanych z remontem elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MFiPR ul. Wspólna 2/4 w ramach Projektu "Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie” – etap III, elewacja południowa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-17 2023-06-05 09:00 --
BDG-V.2611.17.2023.KR Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na system kształcenia i szkolenia” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-25 2023-06-12 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.5.2023.MJ Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w pomieszczeniach biurowych budynku MFiPR przy ul. Wspólnej 2/4 wraz z pomiarem natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej (II części zamówienia). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-05-31 2023-06-13 10:00 --
BDG-V.2611.18.2023.KR Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja ex post korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-14 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-29 2023-06-16 10:00 --
BDG-V.2611.15.2023.KK Realizacja maksymalnie 41 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) / Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) i maksymalnie 30 wizyt monitoringowych w ramach PO WER / FERS Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-17 2023-06-16 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa