Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.63.2022.MD Doradztwo, szkolenia i spotkania konsultacyjne dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego przewidzianych do realizacji w formule hybrydowej w sektorze efektywności energetycznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-12 2023-01-31 10:00 --
BDG-V.2611.60.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Saksonia 2014-2020 na obszar wsparcia pogranicza polsko-saksońskiego”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-01-31 10:00 --
BDG-V.2611.1.2023.KK Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-01-31 10:00 --
BDG-V.2611.59.2022.ŁK Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014- 2020 na obszar wsparcia polsko-słowackiego pogranicza. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-23 2023-02-01 10:00 --
BDG-V.2611.55.2022.KK Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla projektu planowanego do realizacji w formule PPP w sektorze efektywności energetycznej pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-02-02 10:00 --
BDG-V.2611.61.2022.PC Usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-02 10:00 --
BDG-V.2610.1.2023.KK Usługi kafeteryjne dla Pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowane poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-03 10:00 --
BDG-V.2611.64.2022.MD Opracowanie merytoryczne i graficzne, korekta językowa, skład, łamanie, przygotowanie e-wydania oraz przygotowanie wersji do druku 8 numerów biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce „eFEkty” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-02-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa