Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.27.2024.AR Wykonanie badania pod nazwą „Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2024 (CAPI)” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-04 2024-06-14 10:00 --
BDG-V.2611.3.2024.MW Usługa doradcza dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją rządowego programu Dostępność Plus i wdrażaniem ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-24 2024-06-20 10:00 --
BDG-V.2611.40.2024.AR Realizacja maksymalnie 17 kontroli projektów w ramach FERS i maksymalnie 17 wizyt monitoringowych w ramach FERS. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-06 2024-06-27 10:00 --
BDG-V.2611.29.2024.NS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoring elektroniczny osób i mienia w nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-06-11 2024-07-12 10:00 --
BDG-V.2611.30.2024.MP Modernizacja infrastruktury sieci WLAN Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-06-07 2024-07-17 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa