Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 157  pokazuj  pozycji

BA-VIIa.2611.3.2.2024.MJ Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania w budynku i na terenie zewnętrznym oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni znajdującej się na terenie będącym w trwałym zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-16 2024-02-27 09:00 --
BDG-V.2611.1.2024.MW Wykonanie badania pt.: „Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-14 2024-03-01 10:00 --
BDG-V.2611.61.2023.MD Opracowanie projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji), zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz innych działań Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-12 2024-02-28 10:00 --
BDG-V.2611.59.2023.NS Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE 2, dla maksymalnie 100 osób. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-09 2024-02-23 10:00 --
BDG-V.2611.60.2023.MP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pn. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów FEPW 2021-2027”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-26 2024-02-09 10:00 --
BDG-V.2611.51.2023.MD Ocena wpływu funduszy europejskich na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-23 2024-02-22 10:00 --
BDG-V.2611.57.2023.KR Realizacja strategii komunikacji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, w kontekście Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-22 2024-02-19 10:00 --
BDG-V.2611.50.2023.KR Opracowanie Poradnika oraz materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji dotyczących kwestii środowiskowych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-10 2024-02-02 10:00 --
BDG-V.2611.55.2023.NS Wykonanie badania pod tytułem „Badania trackingowe 2024/25 monitorujące wskaźniki znajomości Funduszy Europejskich oraz oceniające wydarzenia DOFE” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-29 2024-01-18 10:00 --
BDG-V.2611.54.2023.KK Zapewnienie udziału MFiPR w wydarzeniach targowo-wystawienniczych w latach 2024-2026 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-22 2024-01-29 10:00 --
BDG-V.2611.49.2023.MW Aktualizacja Tomów I-IV Wytycznych PPP wraz z załącznikami dostosowująca Wytyczne PPP do stanu prawnego (prawo krajowe i UE) aktualnego na dzień udzielenia zamówienia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-22 2024-01-19 10:00 --
BDG-V.2611.44.2023.KK Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-15 2024-01-26 10:00 --
BDG-V.2611.47.2023.NS Świadczenie usług w zakresie opracowania Poradnika oraz materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji na temat realizacji i przestrzegania równościowych zasad horyzontalnych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-12 2024-01-19 10:00 --
BDG-V.2611.48.2023.KK Produkcja materiałów audiowizualnych (filmów informacyjno-promocyjnych) dotyczących Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-08 2024-01-11 10:00 --
BDG-V.2611.43.2023.MD Usługi wsparcia dla systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych CyberArk na okres 24 miesięcy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-13 2023-10-25 10:00 --
BDG-V.2611.45.2023.NS Wykonanie badania pt. „Ocena wpływu inwestycji z zakresu transportu realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-11 2023-10-31 10:00 --
BDG-V.2611.42.2023.MW Kompleksowa usługa organizacyjno-gastronomiczna podczas XV Konferencji Ewaluacyjnej 12.12.2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-09 2023-10-17 10:00 --
BDG-V.2611.41.2023.MD Zakup usług wsparcia dla macierzy i serwerów DataDomain – serwis pogwarancyjny Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-09 2023-10-26 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.12.2023.MJ Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania w budynku i na terenie zewnętrznym oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni znajdującej się na terenie będącym w trwałym zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-20 2023-10-03 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.10.2023.MJ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-11 2023-09-28 09:00 --
BDG-V.2611.40.2023.KR Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja ex post korzyści uzyskiwanych przez państwa członkowskie UE w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-31 2023-09-21 10:00 --
BDG-V.2611.37.2023.KR Świadczenie usług utrzymania systemu telefonii IP wraz z dostawą niezbędnych licencji. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-28 2023-09-25 10:00 --
BDG-V.2611.39.2023.KK Zakup 5 sztuk serwerów typu rack z gwarancją Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-25 2023-09-12 10:00 --
BDG-V.2611.38.2023.MD Kompleksowa usługa organizacyjno-noclegowo-gastronomiczna podczas wydarzenia PIM ALUMNI (ABSOLWENCI PIM) w 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-21 2023-09-01 10:00 --
BDG-V.2611.35.2023.MW Wykonanie badania pt.: „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – etap II: badanie ex-post”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-18 2023-09-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa