Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 106  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.66.2022.MP Przygotowanie i realizacja spotkań informacyjnych (konferencji) dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-23 10:00 --
BDG-V.2611.15.2022.ŁK Budowa, rozwój oraz utrzymanie Systemu Stron Internetowych Funduszy Europejskich dla perspektywy 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-01-25 10:00 --
BDG-V.2611.65.2022.PC Ocena wpływu realizacji polityki spójności (i innych instrumentów) na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-19 2023-01-05 10:00 --
BDG-V.2611.57.2022.MK Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-14 2023-01-25 10:00 --
BDG-V.2611.56.2022.MK Opracowanie Poradnika oraz materiałów szkoleniowych wraz z programem szkolenia na temat realizacji równościowych zasad horyzontalnych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-09 2023-01-10 10:00 --
BDG-V.2611.62.2022.KK Oprogramowanie do obsługi elektronicznych akt osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-02 2022-12-19 10:00 --
BDG-V.2611.54.2022.MD Obsługa badawcza 2023/2024 procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-29 2022-12-16 10:00 --
BDG-V.2611.47.2022.PC Kreacja i produkcja 5 filmów video promujących rezultaty konkursu Human Smart Cities Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2022-12-21 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.12.2022.MJ Dostawa prasy papierowej oraz elektronicznej, w tym dostęp do portali na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (2 części zamówienia) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-09 2022-11-24 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.11.2022.AR Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i pomocniczych znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-21 10:00 --
BDG-V.2611.58.2022.KK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ funduszy europejskich 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-22 10:00 --
BDG-V.2610.5.2022.MD Rozbudowa środowiska do zabezpieczenia danych DataCenter Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-02 2022-11-15 10:00 --
BDG-V.2611.53.2022.MK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na poziom ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-16 10:00 --
BDG-V.2611.38.2022.ŁK Świadczenie usług modyfikacji, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wspierających realizację programów współfinansowanych ze środków UE Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-31 2022-12-29 10:00 --
BDG-V.2611.52.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ocena inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej i bioróżnorodności realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-23 10:00 --
BDG-V.2611.51.2022.MD Zakup praw do korzystania z subskrypcji serwisów umożliwiających testowanie CST z chmury publicznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-26 2022-11-08 10:00 --
BDG-V.2611.50.2022.KK Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej i innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-17 2022-11-02 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.10.2022.MJ Wykonywanie robót budowlanych zlecanych sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez Zamawiającego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-05 2022-10-21 10:00 --
BDG-V.2611.48.2022.MP Rozbudowa sieci SAN Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-04 2022-10-20 10:00 --
BDG-V.2611.49.2022.KK Zakup biblioteki taśmowej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-30 2022-10-12 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.9.2022.MJ Wymiana instalacji elektrycznych na trzech kondygnacjach budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-21 2022-10-07 10:00 --
BDG-V.2611.31.2022.MP Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach 2022-2024 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-14 2022-10-26 10:00 --
BDG-V.2611.42.2022.MD Zakup rozwiązania do ochrony stacji końcowych i serwerów antywirus/edr Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-05 2022-09-15 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.7.2022.MJ Wymiana instalacji elektrycznych na trzech kondygnacjach budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-19 2022-09-08 10:00 --
BA-VIIa.2610.11.1.2022.AR Wykonanie prac związanych z remontem elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w celu poprawy efektywności energetycznej w budynku MFiPR ul. Wspólna 2/4 w ramach Projektu "Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie” – etap II, elewacja zachodnia. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-19 2022-09-06 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa