Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 112  pokazuj  pozycji

BA-VIIa.2611.13.1.2023.AR Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych na rzecz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-06 2023-03-15 10:00 --
BDG-V.2611.3.2023.MK Zakup rozwiązania do ochrony ruchu sieciowego Next Generation Firewall Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-01 2023-03-14 10:00 --
BDG-V.2611.7.2023.MD Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), w tym: organizacja Miasteczka FE i organizacja wieczornego koncertu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-28 2023-03-16 10:00 --
BDG-V.2611.6.2023.MD Wykonanie, konfekcjonowanie, przygotowanie do wysyłki i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych do adresatów na X edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-10 2023-03-09 10:00 --
BDG-V.2610.1.2023.KK Usługi kafeteryjne dla Pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowane poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-03 10:00 --
BDG-V.2611.61.2022.PC Usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-02 10:00 --
BDG-V.2611.1.2023.KK Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-01-31 10:00 --
BDG-V.2611.64.2022.MD Opracowanie merytoryczne i graficzne, korekta językowa, skład, łamanie, przygotowanie e-wydania oraz przygotowanie wersji do druku 8 numerów biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce „eFEkty” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-02-03 10:00 --
BDG-V.2611.66.2022.MP Przygotowanie i realizacja spotkań informacyjnych (konferencji) dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-23 10:00 --
BDG-V.2611.59.2022.ŁK Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014- 2020 na obszar wsparcia polsko-słowackiego pogranicza. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-23 2023-02-06 10:00 --
BDG-V.2611.60.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Saksonia 2014-2020 na obszar wsparcia pogranicza polsko-saksońskiego”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-02-03 10:00 --
BDG-V.2611.15.2022.ŁK Budowa, rozwój oraz utrzymanie Systemu Stron Internetowych Funduszy Europejskich dla perspektywy 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-01-25 10:00 --
BDG-V.2611.55.2022.KK Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla projektu planowanego do realizacji w formule PPP w sektorze efektywności energetycznej pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-02-02 10:00 --
BDG-V.2611.57.2022.MK Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-14 2023-01-25 10:00 --
BDG-V.2611.63.2022.MD Doradztwo, szkolenia i spotkania konsultacyjne dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego przewidzianych do realizacji w formule hybrydowej w sektorze efektywności energetycznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-12 2023-02-21 10:00 --
BDG-V.2611.56.2022.MK Opracowanie Poradnika oraz materiałów szkoleniowych wraz z programem szkolenia na temat realizacji równościowych zasad horyzontalnych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-09 2023-01-10 10:00 --
BDG-V.2611.62.2022.KK Oprogramowanie do obsługi elektronicznych akt osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-02 2022-12-19 10:00 --
BDG-V.2611.54.2022.MD Obsługa badawcza 2023/2024 procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-29 2022-12-16 10:00 --
BDG-V.2611.47.2022.PC Kreacja i produkcja 5 filmów video promujących rezultaty konkursu Human Smart Cities Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2022-12-21 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.12.2022.MJ Dostawa prasy papierowej oraz elektronicznej, w tym dostęp do portali na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (2 części zamówienia) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-09 2022-11-24 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.11.2022.AR Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i pomocniczych znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-21 10:00 --
BDG-V.2611.58.2022.KK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ funduszy europejskich 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-22 10:00 --
BDG-V.2610.5.2022.MD Rozbudowa środowiska do zabezpieczenia danych DataCenter Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-02 2022-11-15 10:00 --
BDG-V.2611.38.2022.ŁK Świadczenie usług modyfikacji, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wspierających realizację programów współfinansowanych ze środków UE Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-31 2022-12-29 10:00 --
BDG-V.2611.51.2022.MD Zakup praw do korzystania z subskrypcji serwisów umożliwiających testowanie CST z chmury publicznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-26 2022-11-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa