Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 140  pokazuj  pozycji

BA-VIIa.2611.13.11.2023.AR Sprzedaż, dostarczenie oraz montaż mebli w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-08 09:00 --
BDG-V.2611.40.2023.KR Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja ex post korzyści uzyskiwanych przez państwa członkowskie UE w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-31 2023-09-21 10:00 --
BDG-V.2611.39.2023.KK Zakup 5 sztuk serwerów typu rack z gwarancją Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-25 2023-09-12 10:00 --
BDG-V.2611.38.2023.MD Kompleksowa usługa organizacyjno-noclegowo-gastronomiczna podczas wydarzenia PIM ALUMNI (ABSOLWENCI PIM) w 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-21 2023-09-01 10:00 --
BDG-V.2611.35.2023.MW Wykonanie badania pt.: „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – etap II: badanie ex-post”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-18 2023-09-08 10:00 --
BDG-V.2611.33.2023.MP Organizacja dwudniowej konferencji podsumowującej realizację konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-18 2023-09-01 10:00 --
BDG-V.2611.36.2023.KR Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-18 2023-09-14 10:00 --
BDG-V.2611.29.2023.PC Wykonanie badania „Ewaluacja ex ante średniookresowej strategii rozwoju kraju wraz z oceną Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-11 2023-09-08 10:00 --
BDG-V.2611.31.2023.PC Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Analiza skuteczności wsparcia udzielonego w ramach PO IR, w tym w ramach REACT-EU na niwelowanie skutków pandemii COVID-19" Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-01 2023-08-11 10:00 --
BDG-V.2611.32.2023.KK Zakup praw do korzystania z usług subskrypcji serwisów umożliwiających testowanie CST/CST2021 z chmury publicznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-27 2023-08-08 10:00 --
BDG-V.2610.3.2023.MW Usługa doradczo-szkoleniowa (usługa zespołu ekspertów) polegająca na wsparciu administracji publicznej w Ukrainie w przygotowaniu programów kompleksowej odbudowy w wybranych obwodach i wspólnotach terytorialnych (lub ich części). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-25 2023-08-11 10:00 --
BDG-V.2611.21.2023.MP Świadczenie usług asysty technicznej w zakresie eksploatacji produktów i usług wdrożonych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w podziale na 4 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-14 2023-07-28 10:00 --
BDG-V.2610.5.2023.KK Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych dla MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-12 2023-08-07 10:00 --
BDG-V.2611.24.2023.KR Usługi przygotowania i organizacji Wydarzeń stacjonarnych (w szczególności: konferencji, spotkań) w zakresie Funduszy Europejskich, które mogą być organizowane na terenie całej Polski Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-06 2023-07-25 10:00 --
BDG-V.2611.23.2023.MD Zakup macierzy i pamięci masowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-04 2023-08-08 10:00 --
BDG-V.2611.27.2023.PC Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu programów Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na obszar wsparcia” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-03 2023-07-21 10:00 --
BDG-V.2611.25.2023.MP Zakup usług wsparcia produktów Zoho Manage Engine na okres 2 lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-29 2023-07-12 10:00 --
BDG-V.2611.20.2023.KR Zakup usług wsparcia i dostawa licencji oprogramowania serwerowego VMware Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-28 2023-07-10 10:00 --
BDG-V.2611.26.2023.KK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „wpływ programów współpracy terytorialnej polityki spójności i polityki sąsiedztwa na rozwój polskich regionów w perspektywie 2014-2020” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-26 2023-07-20 10:00 --
BDG-V.2611.5.2023.MP Przygotowanie metodyczne i techniczne kursów e-learningowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-26 2023-08-07 10:00 --
BDG-V.2610.4.2023.KK Działania informacyjno-promocyjne dotyczące krajowej polityki regionalnej oraz polityki miejskiej w mediach lokalnych i regionalnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-21 2023-07-28 10:00 --
BDG-V.2611.16.2023.MD Produkcja filmów poświęconych efektom realizacji Programu Polska Wschodnia 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-20 2023-07-03 10:00 --
BDG-V.2611.13.2023.MP Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych Fundusze Europejskie w podziale na 3 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-14 2023-07-26 10:00 --
BDG-V.2611.14.2023.MD Archiwizacja dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-13 2023-07-10 10:00 --
BDG-V.2611.22.2023.PC Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena skuteczności i efektywności stosowania stawek jednostkowych w Poddziałaniu 1.2.1 i Działaniu 1.5 PO WER oraz kosztów pośrednich w PO WER" Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-12 2023-06-26 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa