Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 117  pokazuj  pozycji

BA-VIIa.2611.13.6.2023.AR Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-23 2023-05-31 09:00 --
BA--VIIa.2611.13.3.2023.AR) Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (III części zamówienia). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-10 2023-05-25 09:00 --
BDG-V.2611.10.2023.PC Usługi digitalizacji akt osobowych pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-17 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.4.2023.MJ Obsługa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich na terenie Polski i za granicą Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-26 2023-05-05 09:00 --
BA-VIIa.2611.13.2.2023.MJ Sukcesywna sprzedaż, dostarczenie i montaż rolet wewnętrznych w oknach pomieszczeń biurowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-26 2023-05-05 09:00 --
BDG-V.2611.11.2023.MD Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na rozwój społeczeństwa informacyjnego” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-21 2023-05-17 10:00 --
BDG-V.2611.8.2023.KK Zapewnienie organizacji Konferencji na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-17 2023-05-05 10:00 --
BDG-V.2611.9.2023.KK Wykonanie usługi komputerowego składu i łamania druku, oprawy, dostarczenia do Zamawiającego oraz dystrybucji materiałów informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich i innych obszarów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-07 2023-05-08 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.1.2023.AR Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych na rzecz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-06 2023-03-15 10:00 --
BDG-V.2611.4.2023.PC Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie systemu skierowanego do Dotacjobiorców dotacji współfinansowanych z Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-06 2023-04-06 10:00 --
BDG-V.2611.3.2023.MK Zakup rozwiązania do ochrony ruchu sieciowego Next Generation Firewall Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-01 2023-03-14 10:00 --
BDG-V.2611.7.2023.MD Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), w tym: organizacja Miasteczka FE i organizacja wieczornego koncertu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-28 2023-03-16 10:00 --
BDG-V.2611.6.2023.MD Wykonanie, konfekcjonowanie, przygotowanie do wysyłki i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych do adresatów na X edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-10 2023-03-09 10:00 --
BDG-V.2610.1.2023.KK Usługi kafeteryjne dla Pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowane poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-03 10:00 --
BDG-V.2611.1.2023.KK Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-01-31 10:00 --
BDG-V.2611.64.2022.MD Opracowanie merytoryczne i graficzne, korekta językowa, skład, łamanie, przygotowanie e-wydania oraz przygotowanie wersji do druku 8 numerów biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce „eFEkty” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-02-03 10:00 --
BDG-V.2611.59.2022.ŁK Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014- 2020 na obszar wsparcia polsko-słowackiego pogranicza. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-23 2023-02-06 10:00 --
BDG-V.2611.15.2022.ŁK Budowa, rozwój oraz utrzymanie Systemu Stron Internetowych Funduszy Europejskich dla perspektywy 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-01-25 10:00 --
BDG-V.2611.55.2022.KK Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla projektu planowanego do realizacji w formule PPP w sektorze efektywności energetycznej pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-02-02 10:00 --
BDG-V.2611.57.2022.MK Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-14 2023-01-25 10:00 --
BDG-V.2611.63.2022.MD Doradztwo, szkolenia i spotkania konsultacyjne dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego przewidzianych do realizacji w formule hybrydowej w sektorze efektywności energetycznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-12 2023-02-21 10:00 --
BDG-V.2611.56.2022.MK Opracowanie Poradnika oraz materiałów szkoleniowych wraz z programem szkolenia na temat realizacji równościowych zasad horyzontalnych w projektach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-09 2023-01-10 10:00 --
BDG-V.2611.62.2022.KK Oprogramowanie do obsługi elektronicznych akt osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-02 2022-12-19 10:00 --
BDG-V.2611.54.2022.MD Obsługa badawcza 2023/2024 procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-29 2022-12-16 10:00 --
BA-VIIa.2611.3.12.2022.MJ Dostawa prasy papierowej oraz elektronicznej, w tym dostęp do portali na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (2 części zamówienia) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-09 2022-11-24 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa