Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 139  pokazuj  pozycji

BA-VIIa.2611.13.14.2023.AR Dostawa prasy papierowej oraz elektronicznej, w tym dostęp do portali na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (2 części zamówienia) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-24 2023-12-05 09:00 2024-01-04
BA-VIIa.2611.13.13.2023.AR Świadczenie usług konserwacyjnych oraz napraw, w tym napraw awaryjnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-18 2023-10-27 09:00 2023-12-19
BDG-V.2611.34.2023.MP Świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, rozbudowy, rozwoju i asysty dla systemów informatycznych Zamawiającego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-11 2023-11-30 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.11.2023.AR Sprzedaż, dostarczenie oraz montaż mebli w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-08 09:00 2023-12-19
BDG-V.2611.33.2023.MP Organizacja dwudniowej konferencji podsumowującej realizację konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-18 2023-09-01 10:00 2024-01-05
BA-VIIa.2611.13.9.2023.AR Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-17 2023-08-01 09:00 2023-08-29
BDG-V.2611.21.2023.MP Świadczenie usług asysty technicznej w zakresie eksploatacji produktów i usług wdrożonych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w podziale na 4 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-14 2023-07-28 10:00 2024-01-05
BDG-V.2611.25.2023.MP Zakup usług wsparcia produktów Zoho Manage Engine na okres 2 lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-29 2023-07-12 10:00 2024-01-05
BDG-V.2611.5.2023.MP Przygotowanie metodyczne i techniczne kursów e-learningowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-26 2023-08-07 10:00 --
BDG-V.2611.13.2023.MP Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych Fundusze Europejskie w podziale na 3 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-14 2023-07-26 10:00 --
BA-VIIa.2611.13.6.2023.AR Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-23 2023-05-31 09:00 2023-08-16
BA-VIIa.2611.13.7.2023.AR Wykonanie prac związanych z remontem elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MFiPR ul. Wspólna 2/4 w ramach Projektu "Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie” – etap III, elewacja południowa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-17 2023-06-05 09:00 2023-08-16
BA--VIIa.2611.13.3.2023.AR) Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (III części zamówienia). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-10 2023-05-25 09:00 2023-08-16
BA-VIIa.2611.13.2.2023.MJ Sukcesywna sprzedaż, dostarczenie i montaż rolet wewnętrznych w oknach pomieszczeń biurowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-26 2023-05-05 09:00 2023-08-16
BA-VIIa.2611.13.1.2023.AR Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych na rzecz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-06 2023-03-15 10:00 2023-08-16
BDG-V.2611.4.2023.PC Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie systemu skierowanego do Dotacjobiorców dotacji współfinansowanych z Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-06 2023-04-06 10:00 2023-07-26
BDG-V.2611.61.2022.PC Usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-02 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.66.2022.MP Przygotowanie i realizacja spotkań informacyjnych (konferencji) dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-23 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.60.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Saksonia 2014-2020 na obszar wsparcia pogranicza polsko-saksońskiego”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-02-03 10:00 2023-04-11
BDG-V.2611.65.2022.PC Ocena wpływu realizacji polityki spójności (i innych instrumentów) na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-19 2023-01-05 10:00 2023-02-20
BDG-V.2611.46.2022.MK Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-21 2022-12-07 10:00 2023-01-09
BDG-V.2611.47.2022.PC Kreacja i produkcja 5 filmów video promujących rezultaty konkursu Human Smart Cities Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2022-12-21 10:00 2023-04-25
BA-VIIa.2611.3.11.2022.AR Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i pomocniczych znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-21 10:00 2023-08-16
BDG-V.2611.53.2022.MK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na poziom ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-16 10:00 2023-03-07
BDG-V.2611.52.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ocena inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej i bioróżnorodności realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-23 10:00 2023-03-22

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa