Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 65  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.46.2022.MK Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-21 2022-12-07 10:00 2023-01-09
BA-VIIa.2611.3.8.2022.AR Świadczenie usług konserwacyjnych oraz napraw, w tym napraw awaryjnych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-11-15 10:00 --
BDG-V.2611.44.2022.PC Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji) zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz innych działań Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-07 2022-10-26 10:00 2023-01-03
BDG-V.2611.45.2022.ŁK Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-17 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.43.2022.PC Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-17 10:00 2023-01-13
BDG-V.2611.39.2022.MK Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE dla pracowników MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-06 2022-09-14 10:00 2023-01-09
BA-VIIa.2611.3.5.2022.AR Świadczenie usług cateringowych w siedzibie zamawiającego na potrzeby spotkań i konferencji organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-08 10:00 2022-11-04
BDG-V.2611.41.2022 Zakup wsparcia dla HCL Notes/Domino, systemu pracy grupowej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-23 2022-09-06 10:00 2023-01-09
BDG-V.2611.37.2022.ŁK Badanie trackingowe 2022/2023 monitorujące podstawowe wskaźniki świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. FE. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-22 2022-08-03 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.25.2022.PC Zakup praw do korzystania u usług wsparcia technicznego producenta oprogramowania dla posiadanych przez zamawiającego licencji oprogramowania ZOHO: MANAGE ENGINE DESKTOP CENTRAL, MANAGE ENGINE AD MANAGER PROFESSIONAL, MANAGE ENGINE AD SELF SERVICE PROFESSIONAL, MANAGE ENGINE AD AUDIT PROFESSIONAL, MANAGE ENGINE SERVICEDESK PLUS oraz zakup dodatkowych licencji ZOHO AD MANAGER PROFESSIONAL Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-08 2022-07-29 10:00 2022-09-05
BA-VIIa.2611.3.3.2022 Sprzedaż, dostarczenie Zamawiającemu do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie oraz montaż mebli we wskazanych pomieszczeniach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-01 2022-07-14 10:00 2022-11-04
BDG-V.2611.29.2022.ŁK Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2022/2023 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-22 2022-07-05 12:00 2022-12-29
BDG-V.2611.23.2022.PC Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń organizowanych poza siedzibą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-21 2022-07-05 10:00 2022-09-29
BDG-V.2611.24.2022.ŁK Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – w podziale na 2 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-14 2022-07-07 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.22.2022.ŁK Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2022. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-27 2022-06-14 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.26.2022.PC Ewaluacja funkcjonowania związku metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia” w kontekście realizacji polityki spójności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-17 2022-06-03 10:00 2022-08-10
BDG-V.2611.19.2022.ŁK Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-13 2022-06-02 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.21.2022.PC Realizacja maksymalnie 52 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 41 wizyt monitoringowych ramach PO WER Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-10 2022-06-10 10:00 2022-08-31
BDG-V.2611.20.2022.KR Zapewnienie organizacji Konferencji na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-12 10:00 2022-08-12
BDG-V.2611.8.2022.KR Wykonanie badania pt.: „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-16 2022-03-31 10:00 2022-08-12
BDG-V.2611.7.2022.KR „Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej: „Lekcja o Funduszach Europejskich VII” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-14 2022-03-28 10:00 2022-08-12
BDG-V.2610.1.2022.MD Kampania public relations 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego (11th World Urban Forum, WUF11) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-21 2022-03-22 10:00 2022-09-27
BDG-V.2611.3.2022.KR Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia najmu) samochodów osobowych segmentu E (z silnikiem hybrydowym) dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-08 2022-03-14 11:00 2022-08-12
BDG-V.2611.51.2021.MD Naprawa dachu, dostawa, montaż i uruchomienie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy około 40 kWp każda na dachu budynku Ministerstwa wraz z pracami towarzyszącymi w celu poprawy efektywności energetycznej w budynku MFiPR ul. Wspólna 2/4 w ramach Projektu "Termomodernizacja budynku Ministerstwa położonego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie" Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-28 2022-01-31 10:00 2022-09-27
BDG-V.2610.10.2021.KR Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez dostęp do elektronicznej platformy świadczeń pozapłacowych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-09 2021-12-22 10:00 2022-08-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa