Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 75  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.61.2022.PC Usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-02 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.66.2022.MP Przygotowanie i realizacja spotkań informacyjnych (konferencji) dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-23 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.60.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Saksonia 2014-2020 na obszar wsparcia pogranicza polsko-saksońskiego”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-02-03 10:00 2023-04-11
BDG-V.2611.65.2022.PC Ocena wpływu realizacji polityki spójności (i innych instrumentów) na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-19 2023-01-05 10:00 2023-02-20
BDG-V.2611.46.2022.MK Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-21 2022-12-07 10:00 2023-01-09
BDG-V.2611.47.2022.PC Kreacja i produkcja 5 filmów video promujących rezultaty konkursu Human Smart Cities Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2022-12-21 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.53.2022.MK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na poziom ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-16 10:00 2023-03-07
BDG-V.2611.52.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ocena inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej i bioróżnorodności realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-23 10:00 2023-03-22
BA-VIIa.2611.3.8.2022.AR Świadczenie usług konserwacyjnych oraz napraw, w tym napraw awaryjnych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-11-15 10:00 2023-05-04
BDG-V.2611.44.2022.PC Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji) zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz innych działań Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-07 2022-10-26 10:00 2023-01-03
BDG-V.2611.48.2022.MP Rozbudowa sieci SAN Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-04 2022-10-20 10:00 2023-03-22
BDG-V.2611.45.2022.ŁK Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-17 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.43.2022.PC Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-17 10:00 2023-01-13
BDG-V.2611.39.2022.MK Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE dla pracowników MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-06 2022-09-14 10:00 2023-01-09
BA-VIIa.2611.3.5.2022.AR Świadczenie usług cateringowych w siedzibie zamawiającego na potrzeby spotkań i konferencji organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-08 10:00 2022-11-04
BDG-V.2611.41.2022 Zakup wsparcia dla HCL Notes/Domino, systemu pracy grupowej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-23 2022-09-06 10:00 2023-01-09
BDG-V.2611.34.2022.MP Dostawa licencji w modelu subskrypcji oraz wdrożenie środowiska dedykowanego do zabezpieczenia danych DataCenter dla środowisk wirtualnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-29 2022-08-19 10:00 2023-03-22
BDG-V.2611.37.2022.ŁK Badanie trackingowe 2022/2023 monitorujące podstawowe wskaźniki świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. FE. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-22 2022-08-03 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.35.2022.MP Wykonanie badania pt.: „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-12 2022-08-08 10:00 2023-03-22
BDG-V.2611.25.2022.PC Zakup praw do korzystania u usług wsparcia technicznego producenta oprogramowania dla posiadanych przez zamawiającego licencji oprogramowania ZOHO: MANAGE ENGINE DESKTOP CENTRAL, MANAGE ENGINE AD MANAGER PROFESSIONAL, MANAGE ENGINE AD SELF SERVICE PROFESSIONAL, MANAGE ENGINE AD AUDIT PROFESSIONAL, MANAGE ENGINE SERVICEDESK PLUS oraz zakup dodatkowych licencji ZOHO AD MANAGER PROFESSIONAL Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-08 2022-07-29 10:00 2022-09-05
BA-VIIa.2611.3.3.2022 Sprzedaż, dostarczenie Zamawiającemu do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie oraz montaż mebli we wskazanych pomieszczeniach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-01 2022-07-14 10:00 2022-11-04
BDG-V.2611.29.2022.ŁK Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2022/2023 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-22 2022-07-05 12:00 2022-12-29
BDG-V.2611.23.2022.PC Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń organizowanych poza siedzibą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-21 2022-07-05 10:00 2022-09-29
BDG-V.2611.24.2022.ŁK Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – w podziale na 2 części Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-14 2022-07-07 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.22.2022.ŁK Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2022. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-27 2022-06-14 10:00 2022-12-29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa