Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.50.2021.AZ Zakup praw do korzystania z usługi Software Maintenance dla systemu do ochrony sieci i rozwiązań teleinformatycznych wraz ze świadczeniem usług Asysty Technicznej dla Systemu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-01 2021-10-12 10:00 --
BDG-V.2611.39.2021.KR Rozbudowa macierzy dyskowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-05 2021-08-18 10:00 2022-01-03
BDG-V.2610.2.2021.KB Zapewnienie kompleksowej usługi tłumaczenia ustnego, migowego, transkrypcji mowy na tekst (CART) oraz usług dodatkowych podczas Światowego Forum Miejskiego w roku 2022 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-21 2021-06-17 11:00 --
BDG-V.2611.17.2021.KR Wykonanie badania pt.: „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na internacjonalizację przedsiębiorstw w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-07 2021-06-07 10:00 2021-12-30
BDG-V.2610.1.2021.KB Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. oceny realizacji Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-31 2021-04-15 11:00 --
BDG-V.2611.2.2021.KR Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji), zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz innych działań Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-30 2021-04-12 10:00 2021-12-30
BDG-V.2611.5.2021.KB Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń w wariancie hybrydowym w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie sprawnej realizacji polityki spójności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-22 2021-04-01 10:00 2021-05-28
BDG-V.2613.19.2020.KB Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014–2020 oraz oceny realizacji rządowego programu Dostępność plus 2018–2025 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2021-01-11 11:00 2021-05-28
BDG-V.2611.53.2020.KB Zakup i dostawa 285 sztuk telefonów IP wraz z gwarancją. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-05 11:00 2020-12-03
BDG-V.2611.34.2020.KB Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-15 2020-10-05 11:00 2020-11-05
BDG-V.2611.35.2020.KB Realizacja ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego dla polskich szkół ponadpodstawowych w ramach Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-09-03 2020-09-29 11:00 2020-11-16
BDG-V.2611.40.2020.NS Zakup i dostawa oraz wdrożenie macierzy dyskowej i switchy SAN wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-26 2020-09-11 10:00 2020-10-02
BDG-V.2613.12.2020.KB Świadczenie doradztwa przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji projektu inwestycyjnego składającego się z dwóch modułów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-12 2020-10-01 11:00 2020-11-30
BDG-V.2611.22.2020.KB Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania Jira wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta liczonym od dnia dostawy oraz usługą wdrożenia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-04 2020-08-17 11:00 2020-09-28
BDG-V.2613.9.2020.KR Obsługa promocyjna marki Fundusze Europejskie”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-29 2020-09-14 10:00 2021-11-02
BDG-V.2611.29.2020.KB Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-07-23 2020-08-14 11:00 2020-09-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa