wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.30.2023.KK Świadczenie usług weryfikacji dokumentacji zamówień publicznych pod względem poprawności zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-20 -- --
BA-VIIa.2611.13.8.2023.AR Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla prowadzonych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej robót budowlanych i remontowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-03 -- 2023-08-16
BDG-V.2611.28.2023.PC Realizacja maks. 30 analiz pogłębionych i 80 analiz finansowych wniosków o płatność złożonych w ramach PO WER oraz maks. 30 kontroli postępowań udzielonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-03 -- 2023-07-26
BDG-V.2610.6.2022.MP Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego PAP wraz z archiwum depesz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-05 -- 2023-03-22
BDG-V.2610.4.2022.MD Sprawowanie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-16 -- --
BDG-V.2611.59.2021.ŁK Świadczenie Usług Rozwoju, Utrzymania, Autoryzacji oraz Exit Planu Systemów Zamawiającego” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-06-10 -- 2022-12-29
BDG-V.2611.28.2022.KR Obsługa promocyjna marki Fundusze Europejskie (FE) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-06-09 -- --
BDG-V.2611.2.2022.KK Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej: „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-01-31 -- --
BDG-V.2610.11.2021.MD Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego PAP wraz z archiwum depesz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-20 -- --
BDG-V.2611.60.2021.KK Wykonanie „Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)] Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-09 -- --
BDG-V.2611.53.2021.KR „Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-11-02 -- --
BDG-V.2611.40.2021.KR Aktualizacja ekspertyzy pt.: „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 [Program Polska Wschodnia+]. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-07-28 -- 2022-08-12
BDG-V.2610.2.2020.KR „Usługi kafeteryjne dla Pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-21 -- 2022-08-11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa