Wyszukiwarka

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.47.2022.PC Kreacja i produkcja 5 filmów video promujących rezultaty konkursu Human Smart Cities Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-25 2023-04-25 Paulina Chojnowska
BDG-V.2611.43.2022.PC Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-13 2023-01-13 Paulina Chojnowska
BDG-V.2611.45.2022.ŁK Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-29 2022-12-29 Łukasz Kruszewski

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa