Realizacja badania pt. Kapitalizacja efektów projektów zrealizowanych w programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020

 • Numer postępowania BDG-V.2611.16.2022.KK
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-09 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-09 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-04-08
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-04-08 16:17 -
  icon ogłoszenie opublikowane.pdf 2022-04-08 16:17 0.17 MB
  icon SWZ 16 22.pdf 2022-04-08 16:17 0.41 MB
  icon załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf 2022-04-08 16:17 0.22 MB
  icon załącznik nr 2.6 do SWZ - Wzór oświadczenia.pdf 2022-04-08 16:17 0.18 MB
  icon załącznik nr 2.7 do SWZ - Deklaracja Wykonawcy.pdf 2022-04-08 16:17 0.09 MB
  icon załącznik nr 2.8 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf 2022-04-08 16:17 0.15 MB
  icon załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ws. podziału obowiązków.doc 2022-04-08 16:17 0.04 MB
  icon załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 2022-04-08 16:17 0.05 MB
  icon załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2022-04-08 16:17 0.05 MB
  icon załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 2022-04-08 16:17 0.04 MB
  icon załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2022-04-08 16:17 0.05 MB
  icon załącznik nr 8 do SWZ - wykaz usług.doc 2022-04-08 16:17 0.05 MB
  icon załącznik nr 9 do SWZ wykaz osób.doc 2022-04-08 16:17 0.12 MB
  icon załącznik nr 10 do SWZ - grupa kapitałowa.doc 2022-04-08 16:17 0.06 MB
  icon załącznik nr 11 do SWZ - Formularz ofertowy.doc 2022-04-08 16:17 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf 2022-04-11 10:40 0.21 MB
  icon ogłoszenie o zmianie nr 1 z dnia 20.04.2022.pdf 2022-04-20 15:54 0.04 MB
  icon Zmiany treści SWZ nr 1.pdf 2022-04-20 15:54 0.08 MB
  icon zmieniony załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2022-04-20 15:54 0.05 MB
  icon zmieniony załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2022-04-20 15:54 0.05 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf 2022-05-02 11:40 0.04 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2.pdf 2022-05-02 11:40 0.08 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa