Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

 • Numer postępowania BDG-V.2611.11.2021.KK
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-05-05 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-05-05 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-04-22
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-04-22 14:06 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-04-22 14:06 0.14 MB
  icon swz.pdf 2021-04-22 14:06 0.66 MB
  icon zał. nr 1 do SWZ - SOPZ.pdf 2021-04-22 14:06 0.9 MB
  icon zał. nr 2 do SWZ - projektowane postanownia umowy.pdf 2021-04-22 14:06 0.58 MB
  icon zał. nr 2.5 i nr 2.6 do umowy.pdf 2021-04-22 14:06 0.6 MB
  icon zał. nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ws. podziału obowiązków.doc 2021-04-22 14:06 0.04 MB
  icon zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 2021-04-22 14:06 0.04 MB
  icon zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2021-04-22 14:06 0.04 MB
  icon zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 2021-04-22 14:06 0.04 MB
  icon zał. nr 7 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc 2021-04-22 14:06 0.04 MB
  icon zał. nr 8 do SWZ - wykaz usług.doc 2021-04-22 14:06 0.05 MB
  icon zał. nr 9 do SWZ - wykaz osób.doc 2021-04-22 14:06 0.2 MB
  icon zał. nr 9a do SWZ - wykaz osób do oceny w kryterium dodatkowe doświadczenie kierownika zespołu badawczego.doc 2021-04-22 14:06 0.06 MB
  icon zał. nr 9b do SWZ - wykaz osób do oceny w kryterium dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego.doc 2021-04-22 14:06 0.12 MB
  icon zał. nr 10 do SWZ - grupa kapitałowa.doc 2021-04-22 14:06 0.06 MB
  icon zał. nr 11 do SWZ - Formularz oferty.doc 2021-04-22 14:06 0.06 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon wyjasnienia swz nr 1pdf.pdf 2021-04-30 12:57 0.11 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa