Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji w latach 2014-2021”

 • Numer postępowania BDG-V.2611.13.2022.MD
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-04 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-04 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-04-07
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-04-07 14:19 -
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf 2022-04-07 14:19 0.73 MB
  icon Załącznik Nr 1 do SWZ - OPZ.pdf 2022-04-07 14:19 0.1 MB
  icon Załącznik Nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf 2022-04-07 14:19 0.43 MB
  icon Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców.doc 2022-04-07 14:19 0.04 MB
  icon Załącznik Nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy.doc 2022-04-07 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc 2022-04-07 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostęp. zasoby.doc 2022-04-07 14:19 0.04 MB
  icon Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie podm. udostępn. zasoby.doc 2022-04-07 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 8 do SWZ - wykaz usług.doc 2022-04-07 14:19 0.04 MB
  icon Załącznik Nr 9 do SWZ - wykaz osób.docx 2022-04-07 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 10 do SWZ - grupa kapitałowa.doc 2022-04-07 14:19 0.06 MB
  icon Załącznik Nr 11 do SWZ - Formularz ofertowy.doc 2022-04-07 14:19 0.11 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-04-07 14:19 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zmiany treści SWZ.pdf 2022-04-20 09:35 0.12 MB
  icon Zaktualizowany, obowiązujący Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc 2022-04-20 09:35 0.05 MB
  icon Zaktualizowany, obowiązujący Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu.doc 2022-04-20 09:36 0.04 MB
  icon Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf 2022-04-20 09:37 0.04 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  W górę
  icon Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf 2022-05-04 10:07 0.25 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa